බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය


ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික උරුමය හා එය රැක ගතයුතු ආකාරය පිළිබිඹු වන ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය ආරම්භ කරන ලද්දේ 1986 සැප්තැම්බර් 23 වැනිදාය. මෙම කෞතුකාගාරය කොළඔ  07 කොළඔ ජාතික කෞතුකාගාරය පිහිටා තිබෙන භූමියෙහිම ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතට මුහුණලා  පිහිටා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ කෞතුකාගාර  සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් පැවතියද ස්වාභාවික උරුමය පමණක් ප්‍රදර්ශනය වන එකම කෞතුකාගාරය වනුයේ මෙම ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයයි. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වූ ත්, දුර්ලභ වූත්, වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්වුනා වූත්, ශාක හා සත්ව විශේෂ මේ කෞතුකාගාරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කිරීම අතිශය  වැදගත්කමින් යුත් කරුණකි. මේ අතර ක්ෂීරපායී, පක්ෂී, උරග, මත්ස්‍ය, උභය ජීවී, ආදී වශයෙන් විවිධ ගන වලට අයත් ජීවීන් ද ශාක වර්ග සේම භූ විද්‍යා පාෂාණ ධාතු පිළිබද ආදර්ශ  රාශියක් ද වේ. ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශිත විශේෂ ආදර්ශයක්  ලෙස පුනානි දිවියා  හැදින්විය හැක. 1924 අගොස්තු මස 16 වැනිදා මඩකලපු දිස්ත්‍රිකයේ පුනානි ප්‍රදේශයෙන් අල්ලා ගන්නා ලදී. මේ දිවියා මිනිසුන් 13 දෙනෙක් පමණ මරා දමා ඇත.
මෙම කෞතුකාගාරයේ භූ විද්‍යා අංශයේ ප්‍රදර්ශනය වන විශාල අංතට්ටුවක් සහිත ගෝන හිස්කබල නරඔන්නන්ගේ අතිශය කුතුහලට පත් කරන ආදර්ශකයක් වීම නොඅනුමානයි. වදවී ගිය ගෝන වර්ගයකට අයත් මෙය 1950 දී එනිස්කිලන් ස්වාමිවරයා ගෙන් ලද ත්‍යාගයකි.

යොමුව
නම : කේ ඒ. නයනා දර්ශනී පෙරේරා මිය
තනතුර : කෞතුකාගාර අධිකාරී
ලිපිනය : ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය
කොළඔ  07
දුරකථන අංක : 011-2691399
විද්‍යුත් තැපෑල : nmnh_dnm@yahoo.com

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය