බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය

මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය


මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය ස්ථාපිත කොට ඇති ගොඩනැගිල්ල “ පල්ලෙ වාහල” නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. ක්‍රි .ව. 17 - 19 වන සියවස්වලට අයත් මෙම ගොඩනැගිල්ල  ශ්‍රි වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ පරිවාර බිසෝවරුන් වාසය කළ අන්තඃපුර මාළිගාව ලෙසද පිළිගැනේ. මෙම ගොඩනැගිල්ල මහනුවර යුගයේ වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ පිළිබිඹු කරන ඉතා වැදගත් එක් නිදර්ශනයක් ලෙසට ද හැඳින්විය හැකිය. 1832 දී ආරම්භ වු  මහනුවර කලා සංගමය විසින් සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත්, ඔවුන් එක්රැස් කර ගත් ‍කෞතුක භාණ්ඩ තැන්පත් කිරීම සඳහා මෙම ගොඩනැගිල්ල යොදා ගෙන තිබුන අතර, එම භාණ්ඩ එකතුව යොදා ගනිමින් 1942 දි ‍කෞතුකාගාරයක් වශයෙන් මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත කෙරිණි.
මෙම ‍කෞතුකාගාරය සතුව මහනුවර යුගයේ (ක්‍රි. ව. 17 – 19 සියවස්වල) විවිධ සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික පැතිකඩවල් නියෝජනය කෙරෙන පන්දහසකින් (5000)  පමණ සමන්විත ‍‍කෞතුක භාණ්ඩ එකතුවක් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.


යොමුව
නම : කේ. ඩී.වි. චන්දිමාල් මයා
තනතුර : කෞතුකාගාර අධිකාරි
ලිපිනය : ජාතික ‍‍කෞතුකාගාරය, මහනුවර
දුරකථන අංක : 009481 2223867

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : මහනුවර ජාතික ‍කෞතුකාගාරය