බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කෞතුකාගාරයට වසර 140 ක්........
කෞතුකාගාරයට වසර 140 ක්........


ඉපැරණි පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් වන කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර..........................

ඉපැරණි පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් වන කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල රුපියල් මිලියන 225 ක වියදමින් ඉතාමත් සාර්ථකව සංරක්ෂණය කර ඇත. 1874 දී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල 1877 ජනවාර් 01 දින මහජනයා සදහා විවෘත කරන ලද අතර එදා මෙදාතුර මෙම ගොඩනැගිල්ලේ සිදු කරන ලද විශාලතම සංරක්ෂණ අලූත්වැඩියාව මෙයයි. මෙම සංරක්ෂණ අලූත්වැඩියා කටයුතු ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබද මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ (CECB) උපදේශකත්වයෙන්, ශ‍්‍රී ලංකා යූධ හමුදා 6 වන ඉංජිනේරු සේවා බලකාය විසින් සිදු කරන ලදී.

මෙම සංරක්ෂණයේදී ගොඩනැගිල්ලේ බිත්තිවල තිබූ බදාම ගලවා අලූතින් බදාම යෙදීම, වහලය අලුුත්වැඩියා කිරීම හා ඉහළ මහලයට සම්බන්ධ දැව බාල්ක ඉවත් කර ඒ සදහා වානේ තලාන්ද යෙදීම වැනි අති විශාල සංරක්ෂණමය කාර්යයන් සිදුකරන ලදී.

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ මෙකී සංරක්ෂණ කටයුතු සාර්ථකව නිමකිරීම සහ කෞතුකාගාරයට වසර 140 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් මේ මස 29 වන දින සර්වරාත‍්‍රික පරිත‍්‍රාණ ධර්ම දේශනයක් සහ පසු දින උදෑසන සංඝගත දක්ෂිණාවක් පිරිනැමීමට ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

 

dsc_2303
dsc_2317
dsc_2321
dsc_2404
dsc_2416
dsc_2422
dsc_2423
dsc_2425
dsc_2436
dsc_2441
dsc_2458
dsc_2473
dsc_2475
dsc_2481
dsc_2503
dsc_2516
dsc_2537
dsc_2554
dsc_2570
dsc_2582
museum-front
museum1
museum2
01/23 
start stop bwd fwd