බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනයා සඳහා
මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනයා සඳහාසංරක්ෂණය කිරීමෙන් පසු මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනයා සඳහා නැවත විවෟත..........


රුපියල් මිලියන 19 ක වියදමින් සංරක්ෂණමය අඵත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන ලද මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය, ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන්, අභ්‍යන්තර කටුයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මැතිතුමා විසින් 2017.04.03 වන දින පෙරවරුවේ නැවත මහජනතාව සදහා විවෘත කරන ලදි.

මහනුවර යුගයට අයත් පල්ලෙවාහලනමින්හැදින්වෙන ගොඩනැඟිල්ලෙහි  පිහිටා ඇති මෙම මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරයේ සංරක්ෂණමය අඵත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම ආරම්භ කරන ලද්දේ 2015 වසරේදීය. රජුගේ අන්තපුර  මාලිගය ලෙස සැලකෙන  මෙම ගොඩනැඟිල්ල , උඩරට රාජධානිය ඉංග්‍රීසීන්ට  යටත් වීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ විවිධ කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා ලද අතර 1942 දී මෙහි මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය ස්ථාපිත කරන ලදී.  එදා මෙදා තුර මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ විශාලතම ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිදු කළ පළමු අවස්ථාව මෙය යි.

මහනුවර යුගයේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ මැනවින් පිළිබිඹු කෙරෙන ගොඩනැඟිල්ල එකී වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණවලට කිසිදු හානියක් නොවන අයුරින් සංරක්ෂණමය අඵත්වැඩියා කටයුතු සිදුකර ඇත. මෙම සංරක්ෂණමය අඵත්වැඩියාව ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ගොඩනැඟිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ මධ්‍යම පළාත් කාරයාලය විසින් සිදු කරන ලදී.


kandy opening
kandy opening1
kandy opening2
kandy opening3
kandy opening4
kandy opening5
kandy opening6
kandy opening7
kandy opening8
kandy opening9
kandy opening91
kandy opening92
kandy opening93
kandy opening94
kandy opening95
kandy opening96
kandy opening97
kandy opening98
kandy opening99
kandy opening992
kandy opening993
kandy opening994
kandy opening995
kandy opening996
kandy-front
kandy2
kandy3
01/27 
start stop bwd fwd