බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කස්තාන කඩුව...........
කස්තාන කඩුව...........ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් කස්තාන කඩුව...........රුසියානු සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුවේ ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින් මැතිතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ  ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත සමරු තිළිණයක් ලෙස පිළිගන්වන ලද කස්තාන කඩුව ජාතික උරුමයක් බවට පත් කරලීමේ අභිලාෂයෙන් ජාතික කෞතුකාගාරය වෙත භාරදීමේ උළෙල ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අගෝස්තු මස 02 වැනි දින ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී පවත්වන ලදි.

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්. බී. නාවින්න, අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුම, ගරු එස්. බී. දිසානායක, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන යන අමාත්‍යවරුන්, අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී. ස්වර්ණපාල මැතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගි විය.

2017 අගෝස්තු මස 02 වැනි දින සිට මෙම කස්තාන කඩුව කොළඹ කෞතුකාගාරයේ දී මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත වන බව ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ දන්වනු ලැබේ.0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0211
0212
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0311
0312
0316
0319
0321
0323
0324
0325
0327
0328
0413
0414
0415
0416
kathana-front
sword front-8-02
01/50 
start stop bwd fwd