බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ජාතික කෞතුකාගරයේ 145 වන සංවත්සරය සහ 74 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම
ජාතික කෞතුකාගරයේ 145 වන සංවත්සරය සහ 74 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමජාතික කෞතුකාගරයේ 145 වන සංවත්සරය සහ 74 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන නොදුටු උරුමය විශේෂ ප්‍රදර්ශනය සඳහා 2022.02.03 වන දින සිට මහජනයා වෙත විවෘත කරන ලදි...............

මෙම විශේෂ ප්‍රදර්ශනයේදී ඔබට,

මිනිසා සඳ තරණය කොට ලබාගත් චන්ද්‍ර පාෂාණ කොටස්, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ නීලගිරි සෑයෙන් සොයාගත් දුර්ලභගණයේ රන්, වීදුරු, පළිඟු හා සිතුවම් සහිත මැටි  කරඬු, වීදියබණ්ඩාර කුමාරයාගේ යැයි සැලකෙන නළල් පටිය, ලංකාවේ භාවිතා වූ දුර්ලභගණයේ රන් කාසි, බලංගොඩ බෙල්ලන් බැඳි පැලැස්සෙන් හමුවූ දැනට වසර 12000කට පෙර ප්‍රාග් මිනිසා (බලංගොඩ මානවයා) විසින් භාවිතා කළ ඇඹරුම් ගල, ලංකාවේ ප්‍රාග් මිනිසා විසින් භාවිතා කළ දකුණු ආසියාවෙන් හමුවූ මිනිස් අස්ථියකින් නිමවන ලද නලාව අදින්න් වසර 12000 පෙර හා ඇත් දළ වැඩ දැමූ කළුවර දැවයෙන් නිමවන ලද  ආභරණ පෙට්ටි.

 

 

02
03
04
05
06
07
08
8
09
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
145
01/23 
start stop bwd fwd