බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කොහා මෘදුකාංගය
කොහා මෘදුකාංගය

ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය සඳහා ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත කොහා මෘදුකාංගය සඳහා දත්ත ඇතුළත් කිරීමට ස්වේච්ඡා පදනමින් සම්පත්දායකයන් බඳවා ගැනීම

ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලයේ දැනට පොත්පත් ලක්ෂ 5 ක් පමණ වේ. ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය ආසියාවේ පැරණිතම පුස්තකාලවලින් එකක් වන අතර එහි පොත්පත්වලට අදාළ සුචි සඳහා කොහා මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරමින් පවතී. මේ සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් උපදේශන සේවා සපයනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2023. 11. 30 දින දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පරිගණක දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා සුදුසු සම්පත්දායකයන්  බඳවා ගැනීමට අදහස් කරන අතර ඒ සඳහා කැමැත්තක් දක්වන පරිගණක දත්ත ඇතුලත් කිරීම  පිළිබඳව පළපුරුද්දක්  ඇති සම්පත්දායකයන් පහත සඳහන් google පත්‍රය පුරවා අයදුම් කරන ලෙස කාරුණික ව ඉල්ලමි.

මේ සම්බන්ධව තොරතුරු පහත දුරකථන අංක මඟින් ද වැඩි විස්තර  විමසිය හැකිය. 071-4487760, 011-2667750

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ජාතික වැදගත් කමකින් යුතු මෙම කර්තව්‍යයට ඔබ දක්වන සහයෝගය ඉතා අගයකොට සලකමි.

 

සනුජා කස්තුරිආරච්චි,

ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්.