බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් සමාජ සහජීවනය උදෙසා කෞතුකාගාර
සමාජ සහජීවනය උදෙසා කෞතුකාගාර

 

M_day1

ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය මැයි 18 වන දින .......................


 

“සමාජ සහජීවනය උදෙසා කෞතුකාගාර” යන තේමාව ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ ද සහයෝගය ඇතිව උත්සවය සංවිධානය කරන ලදි.

අවසන් යාවත්කාලීනය 2010 ජූනි 24 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:47