බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් මහා ගත්කරු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ කෞතුක භාණ්ඩ.................
මහා ගත්කරු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ කෞතුක භාණ්ඩ.................
mw-front
මහා ගත්කරු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් අනුස්මරණය .........

 

මහා ගත්කරු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් අනුස්මරණය පිණිස එතුමා පරිහරණය කරන ලද භාණ්ඩ කිහිපයක් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට 2011 ජනවාරි 13 වෙනි දින පරිත්‍යාග කරන ලදි.
මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ශීර්ෂ අනුරුව, අත් ඔරලෝසුවක්, පෑනක්, ඇස් කණ්ණාඩියක්, හැරමිටියක් ඇතුළු ‍මෙම භාණ්ඩ ඵකතුව මහජන ප්‍රදර්ශනය පිණිස කොළඔ 7 , නිදහස් මාවතේ පිහිටි නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කිරීමට නියමිතය.
මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ භාරකාර මණ්ඩලයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය රංග වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය වෙත මෙම භාණ්ඩ එකතුව පරිත්‍යාග කරන ලදි.
මෙම අවස්ථාවට මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ භාරකාර මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ නුවරඵලියේ හේමපාල මහතා, ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මානව වංශ විද්‍යා) සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මහතා හා නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයේ කෞතුකාගාර අධිකාරි කුමාරසිංහ තැන්නෙගෙදර මහතා ද සහභාගී විය.

 

mw 1
mw 2
mw 3
mw 5
mw 6
mw 7
mw 8
mw-front
1/8 
start stop bwd fwd