බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් අංගම්පොර අවි ආයුධ.................
අංගම්පොර අවි ආයුධ.................
අංගම්පොර සටන් කලාවේදී භාවිතා වන දුර්ලභ ගනයේ අවිආයුධ කිහිපයක් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට.............................


පුරාන සටන් කලාවට අයත් එනම් අංගම්පොර සටන් කලාවේදී භාවිතා වන දුර්ලභ ගනයේ අවිආයුධ කිහිපයක් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට 2011 ජුනි 22 වෙනි දින පරිත්‍යාග කරන ලදි.
කඩුවෙල කොරතොට රනවිල කලායතනාධිපති, අංගම් මුහන්දිරම්, ශ්‍රී රණ ශක්ති, දේශීය සටන් කලා විශාරද, දේශාභිමානි ලංකා පුත්‍ර, දේශ බන්දු, දේශමාන්‍ය, ආචාර්ය අජන්ත මහන්තාරච්චි මහතා විසින් ජාතික කෞතුකාගාර අධ්යදක්ෂ ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය වෙත මෙම භාණ්ඩ එකතුව පරිත්‍යාග කරන ලදි.
මෙම කෞතුක භාණ්ඩ ඵකතුව මහජන ප්‍රදර්ශනය පිණිස කොළඔ 7, නිදහස් මාවතේ පිහිටි නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කිරීමට නියමිතය.
මෙම අවස්ථාවට ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය හා නිදහස් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයේ කෞතුකාගාර අධිකාරි කුමාරසිංහ තැන්නෙගෙදර මහතා සහභාගී විය.

angam-1
angam-2
angam-3
angam-4
angam-5
angam-front
1/6 
start stop bwd fwd