බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් "උරුම-2010" ත්‍යාග සහ සහතික පත් ප්‍රදානෝත්සවය..........
"උරුම-2010" ත්‍යාග සහ සහතික පත් ප්‍රදානෝත්සවය..........
uruma-web

"උරුම-2010 "...............


 


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද “ උරුම-2010 “ දැනුම මිනුම ප්‍රශ්නෝත්තර තරඟාවලියේ ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය 2012 පෙබරවාරි 14 වැනිදා කෞතුකාගාර ශ්‍රවනාගාරයේ දී පවත්වන ලදි.

මෙම තරඟාවලිය දේශීය උරුමය පිළිබඳ පාසැල් සිසුන්ගේ දැනුම සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා උනන්දු කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පාසල් සිසුවෙකුටම සහභාගි වීමට හැකිවන අයුරින් සංවිධානය කරන ලද  වැඩසටහනකි. එසේම සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා මාධ්‍ය තුනෙන්ම මෙම  තරඟාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට හැකියාව තිබුනි.

මෙම ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය  ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිනි. මෙහිදී ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ප්‍රදානය  ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා , ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කාන්ති විජේතුංග මැතිණිය, ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මැතිණිය අතින් සිදුවිය.

මෙම තරඟාවලියේ මාධ්‍ය දායකත්වය විජය පුවත්පත, විජයි දමිළ පුවත්පත සහ Funday Times ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් දරන ලදි.


adobe_pdf_icon_21x20   "උරුම-2010" දැනුම මිනුම ප්‍රශ්නෝත්තර තරඟාවලියේ සහතිකපත්ලාභීන්

 

 

dsc_3576
dsc_3577
dsc_3578
dsc_3579
dsc_3584
dsc_3586
dsc_3594
dsc_3597
dsc_3614
dsc_3618
dsc_3620
dsc_3621
dsc_3629
dsc_3632
dsc_3647
dsc_3652
dsc_3656
dsc_3660
dsc_3662
dsc_3663
dsc_3664
dsc_3665
dsc_3666
dsc_3667
dsc_3668
dsc_3673
dsc_3677
01/27 
start stop bwd fwd