බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ මැදිරිය විවෘත කිරීම..................
කෘෂිකර්මය පිළිබඳ මැදිරිය විවෘත කිරීම..................
agri-front

“ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මය” පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන මැදිරිය..............................“ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මය” පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන මැදිරිය කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් 2012 මාර්තු මස 09 වැනිදා කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී මහජනතාව උදෙසා විවෘත විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයේ භාවිත උපකරණ, කෘෂිකර්මික ක්‍රම, පලිබෝධ පාලන ක්‍රම සහ ධාන්‍ය ඇසුරුම් ක්‍රම පිළිබඳව මෙම මැදිරිය සකස් කර තිබේ. පැරණි ගැමියා පරිසර හිතකාමී ලෙස තම කෘෂිකර්මික ක්‍රම සකස් කර ගත් අයුරු ඉන් පිළිබිඹු වේ.

ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කාන්ති විජේතුංග, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සෙනරත් දිසානායක, ජාතික ලේඛනාගාරයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සරෝජා වෙත්තසිංහ, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය නිමල් සිල්වා හා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ප්‍රවෘත්ති  අධ්‍යක්ෂ විජය දිසානායක යන මහත්ම මහත්මීන් ද ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් මේ සඳහා සහභාගි විය.


                                
                                  

dsc_4402
dsc_4403
dsc_4407
dsc_4415
dsc_4420
dsc_4422
dsc_4425
dsc_4428
dsc_4432
dsc_4435
dsc_4438
dsc_4440
dsc_4442
dsc_4449
dsc_4450
dsc_4467
dsc_4469
dsc_4470
dsc_4476
dsc_4478
dsc_4479
dsc_4480
dsc_4483
dsc_4484
dsc_4486
dsc_4487
dsc_4488
dsc_4489
dsc_4490
dsc_4491
dsc_4493
dsc_4494
dsc_4495
dsc_4497
dsc_4498
dscn4032
dscn4052
dscn4058
dscn4061
dscn4065
dscn4075
dscn4081
01/42 
start stop bwd fwd