බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් දියසායමි චිත්‍ර සංරක්ෂණ වැඩමුළුව
දියසායමි චිත්‍ර සංරක්ෂණ වැඩමුළුව

conservation-front


දියසායමි චිත්‍ර  සංරක්ෂණ වැඩමුළුව කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සංරක්ෂණ අංශයේදී ................................. 
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවත් ඉන්දියාවේ   INTACH  (Indian Conservation Institutes, Lucknow) ඉන්දියානු සංරක්ෂණ ආයතනයත් එක්ව සංවිධානය කරනලද දුර්ලභ ගනයේ දියසායමි චිත්‍ර  සංරක්ෂණ වැඩමුළුව 2012 ජූලි මස 16 - 20 සහ සැප්තැමිබර් මස 24 - 26 යන දිනයන්හි කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සංරක්ෂණ අංශයේදී පැවැත්වින.

සුප්‍රකට චිත්‍ර ශිල්පීන්වන ජෝන් එල් . කේ .වැන්ඩෝර්ටි (John L.K.Vandort) සහ අන්ඩ්‍රැ  නිකොල්  (Andrew Nicholle) යන චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ පෞරාණික දියසායමි සහ පැන්සල් චිත්‍ර ද  මේ අතර ‍වේ. මෙම සිතුවමි වර්ෂ 1850 සිට 1903 දක්වා කාල වපසරියකට අයත් වේ . විවිධ සමාජ සංස්කෘතීන් සහ එහි ජීවන රටාවන් තේමාවන් කරගත් මෙම දියසායමි චිත්‍ර එකතුව සියයකට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් ජාතික කෞතුකාගාරය සතුව තිබේ . අද්විතීය වූද දුර්ලභ ගනයෙහිලා සැලකිය හැකි එකල සමාජය සහ ඔවුනොවුන්ගේ තරාතිරම ඉතා සියුමිව සිත්තමට නගා තිඛෙන මාධ්‍ය වන්නේ දිය සායම් වේ.

කලාගාරයක් බඳු වූ මෙම සිතුවමි ඉතා ඉක්මණින් හායනයට පත්වන බැවින් මේ සඳහා ක්ෂණික සංරක්ෂණ  ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීමට අවශ්‍ය විය. එබැවින් මෙම සුවිශේෂ සංරක්ෂණ වැඩමුළුව ,ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ තුමියගේ මගපෙන්වීම යටතේ සංරක්ෂණ අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලදී.

ඉන්දියානු - ශ්‍රී  ලංකා සහයෝගීතා පදනමේ ලේකමි බ්‍රෙන්ඩා සිං යාදේවී මහතාට මුල්‍යමය දායකත්වය ලබාදීම සමිබන්ධයෙන් විශේෂ ස්තූතිය පිදෙන අතර මෙම වැඩමුළුවෙහි  සංරක්ෂණ කටයුතු සාර්ථක කරගැනීමට ඉන්දියාවේ ලක්නව් හි INTACH ආයතනයට ආරාධනා කිරීම සමිබන්ධයෙන් කොළඹ කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂතුමිය ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මහත්මියටත් ගෞරව පූර්ව ස්තූතිය හිමිවේ.

දියසායමි චිත්‍ර සංරක්ෂණ වැඩමුළුවේ අවසන් දිනය වන 2012 .09 .26 වන දින ඉන්දීය- ශ්‍රී  ලංකා සහයෝගීතා පදනමේ සමිබන්ධීකරන නිලධාරිනියවන උදේශිකා අමරසිංහ මෙනවියගේ ප්‍රධාන ආරාධනයෙන් මෙහි සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය සිදුකෙරිණ.

දියසායමි සහ පැන්සල් චිත්‍ර සංරක්ෂණ වැඩමුළුවේ සංවිධාන කටයුතු  ලක්නව් හි INTACH  (Indian Conservation Institutes,   ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමිය වන මමිතා මිශ්රා මහත්මියත් ‍ , වැඩමුළුවේ පළමු අදියරය සංරක්ෂණ නිලධාරී නිල්මිණි නෙත්තසිංහ මහත්මියත් ,
දෙවන අදියරය ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සංරක්ෂණ නිලධාරී එමි .පි . චන්දිමා ප්‍ර බෝධනි කුමාරි මෙනවියත් යටතේ  සිදු කෙරිණ.

INTACH ආයතනයේ ලක්නව් ශාඛාවේ අධ්‍යක්ෂතුමියවන මමිතා මිශ්රාන මහත්මියගේ සහ සංරක්ෂක අෂතෝශ් බජ්පායි මහතායන ඉන්දියානු සංරක්ෂණ විශේශඥවරුන්ගේ බුද්ධිමය දායකත්වයෙන් දිසායමි සහ පැන්සල් චිත්‍ර සංරක්ෂණ වැඩමුළුව සිදු කෙරුණ අතර නව දිල්ලියේ පිහිටි ප්‍රධාන INTACH ආයතනයේ උපදේශක පද්මශ්‍රී  ආචාර්ය ඕ. පි. අග්‍ර වාල් මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ දියසායමි සහ පැන්සල් චිත්‍ර සංරක්ෂණ කටයුතු සිදු කෙරිණ.

certificate distribution
certificate distribution-audiance
certificate distribution-audiance2
certificate distribution-audiance3
certificate distribution-presentation-mamtha mishra
certificate distribution-presentation-mamtha mishra2
certificate distribution-vote of thanks
certificate distribution-welcome speech
certificate distribution2
certificate distribution3
certificate distribution4
certificate distribution5
certificate distribution6
certificate distribution7
certificate distribution8
certificate distribution9
certificate distribution91
conservation-front
examination by the faculty
exhibits of water colour paintings-after
inaguaration
inauguration of the workshop1
measurement testing and removal of old repairing1
measurement testing and removal of old repairing2
measurement testing and removal of old repairing3
supervision
supervision2
supervision3
supervision4
supervision5
team
type of cleaning and various techniques1
type of cleaning and various techniques2
01/33 
start stop bwd fwd