බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් හෙයියන්තුඩුවේ හස්තියාගේ අස්ථි සැකිල්ල
හෙයියන්තුඩුවේ හස්තියාගේ අස්ථි සැකිල්ල
web-front
වසර 11 මුඑල්ලේ මහනුවර දළදා මාලිගාවේ......

හෙයියන්තුඩුවේ   හස්තියාගේ අස්ථි සැකිල්ල මහජනතාවට  ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘත කිරීමේ උත්සවය

වසර 11 මුඑල්ලේ මහනුවර දළදා මාලිගාවේ ශ්‍රි දළදා කරඩුව  ඇසල මහ පෙ‍රහැරේ දී වැඩමවූ  හෙයියන්තුඩුවේ රාජා හස්තියා 2002 වසරේ දී  මිය ගිය අතර  එම ඇතාගේ භාරකරු වන හෙන්රි ගුණසේකර මහතා විසින් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට පරිත්‍යාග කරන ලදී.

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සත්ත්ව විද්‍යා අංශයේ චර්ම ශිල්පී ගාමිණී කුමාර විතාන, චමල්කා කොතලාවල, රවීන්ද්‍ර  ඒකනායක, පී. ගුණසිරි යන මහත්ම මහත්මීන් ගේ මහත් කැපවීමකින්  සංරක්ෂණය කර ඇතා ගේ   සැකිල්ල නිර්මාණය කරන ලදී. මෙසේ  නිර්මාණය කරන ලද සැකිල්ල 2013.01.29 වන දින ජාතික  ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී ජාතික උරුමයන්  පිළිබද ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘත කරන ලදී. මෙම අවස්ථාව සදහා ග්‍රාමීය කටයුතු පිළිබද ජේෂ්ඨ අමාත්‍ය ආතාවුද සෙනවිරත්න  ඌව  පලාත් මහ ඇමති ශෂීන්ද්‍ර  රාජපක්ෂ අමාත්‍ය සහ දකුණු පලාත් ආණෟඩුකාර කුමාරි බාලසූරිය යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වන ලදී.

මෙම අස්ථි සැකිල්ල ඓතිහාසික වටිනාකමක් මෙන්ම විද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් ද හෙබි බැවින් ලංකාවේ අනාගත දරැ පරපුර සදහා මහගු දායාදයකි.


sug_4483
sug_4486
sug_4489
sug_4491
sug_4495
sug_4497
sug_4501
sug_4506
sug_4507
sug_4508
sug_4511
sug_4517
sug_4519
sug_4524
sug_4542
sug_4543
sug_4546
sug_4548
sug_4549
sug_4552
sug_4553
sug_4554
sug_4555
sug_4556
sug_4557
sug_4560
sug_4563
sug_4566
sug_4568
sug_4569
sug_4573
sug_4593
sug_4601
sug_4603
web-front
01/35 
start stop bwd fwd