பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
முதற் பக்கம் செய்திகள் என்புக்கூட்டு காட்சியகத்தின்
என்புக்கூட்டு காட்சியகத்தின்
front

என்புக்கூட்டு காட்சியகத்தின்............................

என்புக்கூட்டு காட்சியகத்தின் அடிக்கல் நாட்டும் வைபவ  விழாவானது 2013 ம் ஆண்டு,     வைகாசி  மாதம், 30 ம் திகதி , அன்று கெளரவ அமைச்சர் கலாநிதி : ஜெகத் பாலசூரிய ( தேசிய மரபுரிமைகள் அமைச்சு), மற்றும் மதிப்பிற்குரிய செயலாளரான கலாநிதி : நந்தா. விக்கிரமசிங்க (தேசிய மரபுரிமைகள் அமைச்சு) ஆகியோரால் தேசிய இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலையில் விமரிசையாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

தேசிய இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலையின் இவ் என்புக்கூட்டு காட்சியகமானது பொதுமக்களுக்காக வெகு விரைவில் காட்சிப்படுத்தப்படும்.                                  

dsc_6813
dsc_6815
dsc_6817
dsc_6819
dsc_6822
dsc_6823
dsc_6827
dsc_6830
dsc_6831
dsc_6834
dsc_6835
dsc_6836
dsc_6837
dsc_6838
dsc_6839
dsc_6840
dsc_6841
dsc_6842
dsc_6843
dsc_6847
dsc_6848
dsc_6850
dsc_6851
dsc_6852
front
01/25 
start stop bwd fwd