බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග.............
පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග.............


රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාර භූමියේ ඉදිවෙමින් පවතින පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග සකස් කිරීම..................

රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාර භූමියේ ඉදිවෙමින් පවතින පුරාජෛවවිවිධත්ව කෞතුකාගාර උද්‍යානයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග සකස් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම 2014.03.07 වැනි දින ආරම්භ කරන ලදී.

මේ සඳහා වැය වන ඇස්තමේන්තු ගත මුදල වන මිලියන 5.4 ක මුදල සබරගමු පළාත් සභාවේ මාර්ග සංචාරක ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය අතුල කුමාර රාහුබද්ද මහතා විසින් තම ප්‍රතිපාදන වලින් ලබාදී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පළාත් සභා නගරසභා මැති ඇමතිවරුන්ගේ හා රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ආරම්භ විය.

මේ සඳහා පළාත් සංචාරක අමාත්‍ය අතුල කුමාර රාහුබද්ද මැතිතුමා, පළාත් සභා මන්ත්‍රී අසෝක ජයවර්ධන මැතිතුමා, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් සමන් අමරකෝන් මහතා සංචාරක අමාත්‍ය පෞද්ගලික ලේකම් හසන් යන මහත්වරුන් සහභාගි විය.

මෙම අවස්ථාවට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මැතිතුමා, ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මැතිනිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් විජිත නන්ද කුමාර, කෞතුකාගාර අධ්‍යක්‍ෂ සනෝජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය, සංචාරක හා මාර්ග අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ඇතුළු රාජ්‍ය නිළධාරීන් රැසක්ද පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරකයින්ද ප්‍රදේශවාසී ජනතාවද සහභාගි විය.

එසේම කෞතුකාගාර ප්‍රචාරක නාම පුවරු රත්නපුර නගරය අවට සවි කිරීම සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය ලබාදුන් හේලීස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාදේශිය කළමණාකරු, ලංකා බැංකුව රත්නපුර ශාඛා කළමණාකරු, සණස සංවර්ධන බැංකුව රත්නපුර කළමණාකරු, විනිල් මැණික් ආයතනයේ ඩබ්. විනිල් මහතාද සහභාගී විය.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
91
92
93
94
95
96
97
front-rat
01/17 
start stop bwd fwd