බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුවත්
පර් යේෂණ ප්‍රවේශ අයදුම්පත්‍රය

බාගතකිරීම

 
කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර උද්‍යානය

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර උද්‍යාන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනතාවට විවෘත කරන ලද්දේ වර්ෂ 1877 ජනවාරි 01 වැනිදාය. කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ ආකර්ෂණීය පෙනුම වඩාත් උද්දීපනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපස සහ දෙපස උද්‍යානය සකස් කොට තිබිණි. මේ දක්වා පැවතියේ එම ආරම්භයේ සකස් කළ තෘණ උද්‍යානයයි.

වැඩි විස්තර සඳහා

තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL