බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
පුවත්
ජාතික කෞතුකාගරයේ 145 වන සංවත්සරය සහ 74 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමජාතික කෞතුකාගරයේ 145 වන සංවත්සරය සහ 74 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන නොදුටු උරුමය විශේෂ ප්‍රදර්ශනය සඳහා 2022.02.03 වන දින සිට මහජනයා වෙත විවෘත කරන ලදි...............

තව දුරටත් කියවන්න...
 
අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි විවෟත කෙරේ.....

 

අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි  මහජනයා සඳහා විවෟත කෙරේ.......................

තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL