බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)

ප්‍රාග් හා පූර්ව ඵෙතිහාසික යුගයමිනිසාගේ බිහිවීම හා ඔවුන් පරිණාමයට පත්වීමේ ආරම්භයේ සිට ලේඛන කලාව ආරම්භ වීම දක්වා වු කාලවකවානුව ප්‍රාග් ඵෙතිහාසික යුගය ලෙස හැදින්විය හැක. මිනිසා සිය පරිණාමික අවධියෙන් 80% කට නොඅඩු කාලයක් ගත කළේ ප්‍රාග් ඵෙතිහාසික අවධිය තුළය. ගල් ආයුධ භාවිතය, දඩයම හා ආහාර එක්රැස් කිරීම, එළිමහනේ හෝ ගල්ලෙන්වල ජීවත්වීම මේ යුගයේ මිනිස් ජීවන රටාවේ ලක්ෂණ කිහිපයකි.
පුරාවිද්‍යා පර්යේෂණවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය අදින් වසර 250000 සිට ක්‍රි.පූ 1000 ක පමණ කාලයකට  අයත් වේ.


pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ප්‍රාග් හා පූර්ව ඵෙතිහාසික යුගය