බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)

මහනුවර යුගය


පුරාණ ලංකාවේ අවසාන රාජධානිය සෙංකඩගල හෙවත් මහනුවර මධ්‍ය කඳුකරයේ පිහිටියේය. සංක්‍රාන්ති යුගයේ වූ ප්‍රධාන රාජධානි කුඩා නගර ලෙස තවදුරටත් පැවැති අතර, මහනුවර රාජධානිය මුල් කරගත් පේරාදෙණි නුවර, නිළඹේ නුවර, අළුත් නුවර සහ මැද මහනුවර ඇතුළත් දියතිලක නුවර (හගුරන්කෙත) ද උප නගර ලෙස පැවැතිණ. සෙණ්කණ්ඩශෛල, ශ්‍රී වර්ධනපුර හෙවත් සෙංකඩගල නුවර යනුවෙන් ආරම්භයේදී හඳුන්වනු ලැබූ මහනුවර රාජධානිය, ගම්පොළ  වික්‍රමබාහු රජු විසින් පිහිටවනු ලැබීය.
පෘතුගීසින්ගෙන් පසු අනෙක් යුරෝපීය බලවතුන් වන ලන්දේසීන් සහ බ්‍රිතාන්‍යයන් ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනයට සම්බන්ධ වූ අතර, 1815 දී ශ්‍රී ලංකාවේ සෛවරීභාවයේ අවසානය සිදුවිය.


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : මහනුවර යුගය