බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය

සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය ගාල්ල


සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය දකුණු වෙරළ කළාපයේ සාගර ජීව විද්‍යාත්මක හා මානව විද්‍යාත්මක කරුණු පිළිබදව මහජනතාව දැනුවත් කරන එකම කෞතුකාගාරය ‍වේ. මෙම කෞතුකාගාරය ගාලු කොටු‍වේ 1671 ඉදිකරන ලද පැරණි ලන්දේසි ගබඩාව තුල පිහිටා ඇති අතර 1992 මැයි 9 වැනි දින මහජනතාව සඳහා විවෘත කරන ලදී.
2004 දෙසැම්බර්  26 වැනිදා සිදුවූ සුනාමි  ව්‍යසනය හේතුවෙන් මෙම කෞතුකාගාරය මුළුමනින්ම විනාශ වූ අතර එහි වූ සියළුම ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ වලට හානි සිදු විය. ශ්‍රී ලංකා නෙදර්ලන්ත සංස්කෘතික සහයෝගීතා වැඩසටහන යටතේ නෙදර්ලන්ත රජය සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මූල්‍යමය ආධාර සපයා ඇත. අවුරුදු 3 ක් පුරා සිදුකළ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලින් පසුව ජාතික සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය නැවත  මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘතව ඇත.
මෙහි පළමු ප්‍රදර්ශන මැදිරිය දකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍ර වෙළදාමට හා මගී ප්‍රවාහනයට යොදාගත් ජලයාත්‍රා ප්‍රදර්ශනය කරයි. ධීවර ජනයාගේ සාම්ප්‍රදායික ජීවන රටාව හා ධීවර ක්‍රමෝපායයන් ආකර්ශනීය අනුරූ හා ආකෘතීන් මගින් ගෙන හැර දක්වා ඇත. මෙහි දෙවන ප්‍රදර්ශන මැදිරියෙන් සමුදුර ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධති හා ඒවායේ ශාක හා සත්ව විශේෂ පිළිබද අවධානය යොමු කර ඇත.  මෙහි කඩොලාන අකෘතීන්,  මුහුදු වෙරළ ආශ්‍රිත ශාක, කැස්බෑවුන්, මුහුදු පක්ෂීන් හා සමුදුර ක්ෂීරපායීන් ඔවුන්ගේ වර්ගීකරන දත්තයන් සමග ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. කෞතුකාගාරයෙහි එල්වා ඇති තල්මසෙකුගේ යෝධ සැකිල්ල  ඔබට දුර්ලභ අත්දැකීමක් ගෙන දෙන අතර කොරළ්පර වල ආදර්ශක, සමුද්‍රික බෙලි කටු වර්ග හා සමහර අපෘෂ්ඨවංශීන් ද මෙහිදී නිරීක්ෂණය කළ හැක. සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය දකුණු පළාතේ නරඹන්නන් සඳහා සහ පර්යේෂකයන්ට අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.


යොමුව

නම : ඒ.ඒ.බණ්ඩාරණායක මයා
තනතුර : සංවර්ධන නිලධාරී
ලිපිනය : ජාතික සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය, ගාල්ල
දුරකථන අංක : 091 2242261

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය ගාල්ල